www.golebiowsky.pl - TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO MARTA GOŁĘBIOWSKA 

ZAKRES USŁUG

TŁUMACZENIA USTNE

Tłumaczenia ustne, które wykonuję to tłumaczenia konsekutywne, tj. bez kabiny, stosowane podczas konferencji, negocjacji, szkoleń, prezentacji, posiedzeń i rozpraw sądowych, przesłuchań prokuratorskich i policyjnych, przed notariuszami i w urzędach, w tym USC. Warunki pracy i wynagrodzenia w przypadku tłumaczeń ustnych są również specjalnie określone, tzn. czas pracy tłumacza liczony jest od godziny, na którą został zamówiony. Wszystkie przerwy dla uczestników spotkania, czy konferencji dotyczą również tłumacza i są wliczane w jego czas pracy. Zaleca się uzgodnienie terminu realizacji usługi oraz dostarczenie tłumaczowi materiałów pomocniczych z nią związanych z takim wyprzedzeniem, aby miał on odpowiedni czas na przygotowanie się. Jeśli spotkanie ma miejsce poza siedzibą tłumacza, Klient pokrywa koszty przejazdu i pobytu tłumacza.

TŁUMACZENIA PISEMNE

Warunkiem realizacji usługi tłumaczenia pisemnego jest dostarczenie dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty, faxu, e-maila oraz wypełnienie zamówienia i dokonanie wpłaty uzgodnionej po wstępnej wycenie kosztów zlecenia zaliczki. Tłumaczenia są realizowane w dwóch trybach: PODSTAWOWYM - wynikającym z kolejności przyjmowanych zleceń i EKSPRESOWYM – w terminie uzgodnionym indywidualnie. Tłumaczenia realizowane są jako POŚWIADCZONE I NIEPOŚWIADCZONE. Specyfika tłumaczenia poświadczonego polega na tym, że tłumaczony jest każdy element występujący w oryginale, w tym:  pieczęcie, dopiski, odnośniki, a każda przetłumaczona strona jest opatrywana pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia takie wymagane są przede wszystkim przez instytucje wymiaru sprawiedliwości oraz urzędy. Dokumentem źródłowym dla tego rodzaju tłumaczeń są oryginały dokumentów, a jeśli Klient nie przekazuje do przetłumaczenia oryginału, tylko kopię, musi to być wyraźnie stwierdzone w opisie zawartym w tłumaczeniu poświadczonym. Tłumaczenia niepoświadczone to wszystkie pozostałe tłumaczenia tekstów, na których nie są wymagane pieczęcie i podpisy tłumacza, a które są wykonywane przede wszystkim na cele prywatne. Tłumaczenia SPECJALISTYCZNE są odmianą tłumaczeń pisemnych, w których przeważa język specjalistyczny, np. prawniczy, ekonomiczne, techniczny, czy medyczny. Tego rodzaju tłumaczenia są bardzo pracochłonne, wymagające wyższych kwalifikacji,  a zatem są one odpowiednio droższe od tłumaczeń ZWYKŁYCH.