www.golebiowsky.pl - TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO MARTA GOŁĘBIOWSKA 

CENNIK

Koszt i czas realizacji tłumaczenia ustala się indywidualnie. Po przesłaniu dokumentów możliwa jest wycena zlecenia. Jednostką rozliczeniową usługi tłumaczenia pisemnego jest tzw. strona rozliczeniowa. W przypadku tłumaczeń POŚWIADCZONYCH to 1125 znaków, a NIEPOŚWIADCZONYCH 1500 znaków. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia itp.) oraz uzasadnione budową zdań przerwy między nimi. Stronicę rozpoczętą liczy się za całą. Na cenę usługi ma wpływ również tryb realizacji zlecenia i jego forma. Cena za jedną stronę rozliczeniową wynosi 60 zł i jest ona odpowiednio powiększona o max 50% w przypadku tłumaczeń specjalistycznych i trybu ekspresowego. Poświadczenie tłumaczenia to 50% stawki. Za 1 godzinę tłumaczenia ustnego cena usługi wynosi 200 zł. Przy realizacji zleceń stosowane są rabaty wynikające z obszerności zleconego tłumaczenia. Podane ceny są cenami brutto. Nie jestem płatnikiem podatku VAT.

W przypadku tłumaczeń na zlecenie sądu, prokuratury, policji oraz organów administracji publicznej obowiązuje wynagrodzenie wynikające z obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2021r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.
(Dziennik Ustaw z dnia 9 lutego 2021 poz. 261)