www.golebiowsky.pl - TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO MARTA GOŁĘBIOWSKA 

CENNIK

Jednostką rozliczeniową usługi tłumaczenia pisemnego jest tzw. strona rozliczeniowa. W przypadku tłumaczeń POŚWIADCZONYCH to 1125 znaków, a NIEPOŚWIADCZONYCH 1800 znaków. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia itp.) oraz uzasadnione budową zdań przerwy między nimi. Stronicę rozpoczętą liczy się za całą. Na cenę usługi ma wpływ również tryb realizacji zlecenia i jego forma. Cena za jedną stronę rozliczeniową wynosi 40 zł i jest ona odpowiednio powiększona o 25% w przypadku tłumaczeń specjalistycznych i 50 % w przypadku trybu ekspresowego. Za 1 godzinę tłumaczenia ustnego cena usługi wynosi 150 zł. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%. Przy realizacji zleceń stosowane są rabaty wynikające z obszerności zleconego tłumaczenia.

W przypadku tłumaczeń na zlecenie sądu, prokuratury, policji oraz organów administracji publicznej obowiązuje wynagrodzenie wynikające z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r.
(Dziennik Ustaw Nr 15 z 2005 r., poz. 131)